fbpx

Vedecký brloh - pretože teória nestačí

Prečo Vedecký brloh?

Zábavné objavy

|

Deti a mládež sa na zábavných a praktických ukážkach a pokusoch dozvedajú viac o rôznych oblastiach vedy, napr. o slovenských kozmických výskumoch, o objavovaní nových druhov dinosaurov, o magnetizme, elektrickej energii, ako naprogramovať lego roboty, alebo ako si vyrobiť zmrzlinu pomocou tekutého dusíka a mnoho ďalšieho.

Experimenty v praxi

|

Len teória k poznaniu nestačí. Preto v brlohu dávame zelenú experimentom a pokusom na vlastnej koži. V brlohu si mladí vedátori sami overujú platnosť prírodných, ale aj sociálnych zákonitostí, spoznávajú moderné technológie a súčasné objavy slovenskej aj svetovej vedy.

Skutoční vedci

|

Svetom objavov a vynálezov sprevádzajú návštevníkov skutoční slovenskí vedci a akademici, ktorí vede zasvätili svoj pracovný život. Sú odborníkmi vo svojom obore a svoje vedomosti odovzdávajú mladej generácii zaujímavo a zrozumiteľne. Ide o popularizátorov vedy, ktorí nadchýnajú mladé publikum pre skúmanie vecí a sveta okolo seba.  

| Náš príbeh

Vedecký brloh je unikátnou kombináciou vedy a zábavy, pričom sú si tieto dve zložky rovnocenné. Cieľom brlohov je vytvoriť pre deti a mládež priestor, kde ich nikto nebude karhať, ak sa niečo dotknú, ak sa zašpinia alebo, ak sa veľa pýtajú. Práve naopak brloh je o vlastných pokusoch a omyloch, o hľadaní odpovedí, bádaní a o učení sa hrou.

Brlohy sú vhodné pre základoškolákov pričom ani jeden nie je rovnaký. Fyzikálne a chemické pokusy, striedajú detektívne výpravy do histórie, preteky s lego robotmi, spoznávanie nanotechnológií či základov programovania, alebo aj skúmanie živých organizmov a rastlín priamo v prírode.

Lektorov si starostlivo vyberáme. Sú to výlučne slovenskí odborníci, výskumníci, uznávaní akademici a učitelia, ktorí deťom s ľahkosťou odovzdávajú poznatky zo svojej špecializácie. Ide o popularizátorov vedy, ktorí nadchýnajú svoje mladé publikum pre skúmanie vecí a sveta okolo seba.

Brlohy sa konajú spravidla poslednú sobotu v mesiaci v Košiciach vždy na inom zaujímavom mieste, najčastejšie v Kine Úsmev alebo online na Facebookovej stránke Vedecký brloh.

Vedecké brlohy pripravuje Občianske združenie Vedecký brloh s podporou Slovenskej akadémie vied.  Odborným garantom je RNDr. Mária Zentková, CSc., ktorá za svoju dlhoročnú neúnavnú činnosť v tejto oblasti získala v roku 2019 Cenu za vedu a techniku od Ministerstva školstva, vedy a výskumu.

KONTAKT.

  • Vedecký brloh, o. z.
  • Floriánska 1374/8, 040 01 Košice-Staré Mesto
  • IČO: 53001788
  • IBAN: SK63 0900 0000 0051 7666 4217
  • Kontakt: Mgr. Renáta Zolnaiová | CEO, PR, produkcia
  • +421 948 506 454
  • vedeckybrloh@gmail.com