Prečo Vedecký brloh?

Zábavné objavy

|

Na brlohoch plných zábavy sa malí vedátori dozvedeli viac o kozmickom žiarení, magnetizme a elektrickej energii, zistili, ako vzniká zvuk, ako naprogramovať lego roboty, čo všetko sa dá pripraviť vo fyzikálnej kuchyni a mnoho ďalšieho.

Experimenty v praxi

|

V brlohu si deti overujú platnosť fyzikálnych teórií, chemických zásad, biologických a sociálnych zákonitostí, spoznávajú moderné technológie a na praktických ukážkach a experimentoch, ktoré si skúšajú na vlastnej koži.

Skutoční vedci

|

Svetom objavov a vynálezov sprevádzajú deti a mládež skutoční vedci a akademici, ktorí vede zasvätili svoj pracovný život. Ide o popularizátorov vedy, ktorí nadchýnajú svoje mladé publikum pre skúmanie vecí a sveta okolo seba.

| Náš príbeh

Vedecký brloh je unikátnou kombináciou vedy a zábavy, pričom sú si tieto dve zložky rovnocenné. Cieľom brlohov je vytvoriť pre deti a mládež priestor, kde ich nikto nebude karhať, ak sa niečo dotknú, ak sa zašpinia, alebo ak sa veľa pýtajú. Práve naopak, brloh je o vlastných pokusoch a omyloch, o hľadaní odpovedí, bádaní a o učení sa hrou.

Brlohy sú vhodné pre základoškolákov pričom ani jeden nie je rovnaký. Fyzikálne a chemické pokusy, striedajú detektívne výpravy do histórie, preteky s lego robotmi, spoznávanie nanotechnológií či základov programovania, alebo aj skúmanie živých organizmov a rastlín priamo v prírode.

Lektorov si starostlivo vyberáme. Sú to výlučne slovenskí odborníci, výskumníci, uznávaní akademici a učitelia, ktorí deťom s ľahkosťou odovzdávajú poznatky zo svojej špecializácie. Ide o popularizátorov vedy, ktorí nadchýnajú svoje mladé publikum pre skúmanie vecí a sveta okolo seba.

Brlohy sa konajú spravidla poslednú sobotu v mesiaci v Košiciach vždy na inom zaujímavom mieste, najčastejšie v Kine Úsmev. S podporou Slovenskej akadémie vied ich pripravuje Občianske združenie Vedecký brloh. Odborným garantom je RNDr. Mária Zentková, CSc., ktorá za svoju dlhoročnú neúnavnú činnosť v tejto oblasti získala v roku 2019 Cenu za vedu a techniku od Ministerstva školstva, vedy a výskumu.

KONTAKT.

  • Mgr. Renáta Zolnaiová
  • PR a produkcia brlohov
  • +421 948 506 454
  • vedeckybrloh@gmail.com
  • Vedecký brloh, o. z.
  • Kremnická 69, 04011 Košice
  • IČO: 53001788