fbpx
vedecke vecernicky podcast vedecky blrloh

Vedecký podcast pre deti a mládež

Občianske združenie Vedecký brloh vytvoril unikátny formát jediný svojho druhu na Slovensku: podcast pre deti o vedeckých objavoch a práci slovenských vedcov.

Podcasty sú určené dvom vekovým kategóriám: mladším vo veku od 8 rokov a starším – tínedžerom. Podcasty sú jedinečné aj tým, že v ňom hrajú prím deti a mládež, ktorí ho moderujú.

Na tvorbe podcastov sa zúčastňujú žiaci z 3 základných škôl: Veselá škola v Prešove, ZŠ pri MŠ Nižná brána v Kežmarku a ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach.

Čím je náš podcast jedinečný?

  1. Deti získavajú informácie o zložitých vedeckých javoch a výskumoch veku primeraným spôsobom.
  2. Od ranného detstva v nich môže byť rozvíjaná láska k vede a prirodzená zvedavosť.
  3. Sú zmysluplným vyplnením času pre deti aj mládež.
  4. Navyše, na tvorbe podcastov sa podieľajú v role moderátorov ich rovesníci. Cieľom je, aby bol rozhovor, ktorý s vedcom vedú pútavý, a aby obsahoval a vystihoval práve tie otázky, ktoré deti k téme skutočne majú.

„Chceme vytvoriť atmosféru, v ktorej neexistuje nevhodná otázka, je v ňom spontánnosť a určitá vôňa slobody, Vybrali sme do projektu práve tieto základné školy, lebo na nich fungujú veľmi úspešné prírodovedecké krúžky a deti sú zvyknuté pracovať kreatívne a zúčastňovať sa aj na netypických aktivitách,“ hovorí Mária Zentková, autorka nápadu.

Podcast Vedecké večerníčky vychádza s podporou Slovenskej akadémie vied a Nadácie VSE.