fbpx
VB popularizacia vedy vedátori

3 minútový návod, ako darovať 2 % z dane

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na Daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (ak ste zamestnaní). Ak si robíte Daňové priznanie sami, tento formulár samotný obsahuje Vyhlásenie na poukázanie 2 % z dane.
  • Vyplňte tlačivo VYHLASENIE-NA-POUKAZANIE-2 %-Z-DANE (3 %) z dane za rok 2022

VYHLASENIE NA POUKAZAZNIE 2 % Z DANE – ONLINE

  • Najneskôr do 30. 4. 2023 doručte VYHLÁSENIE (spolu s Potvrdením od zamestnávateľa) na Daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska (môžete ho poslať aj poštou). Ak ste si Daňové priznanie robili sami, podajte ho v zákonnej lehote, tento krok sa vás netýka.

Prípadne nám môžete vyhlásenie a potvrdenie poslať:

  • emailom na vedeckybrloh@gmail.com (ako sken alebo fotografiu)
  • poštou na našu adresu: Vedecký brloh, o. z., Kremnická 69, 040 11 Košice.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín v roku 2022 ako dobrovoľník v akejkoľvek neziskovej organizácii, 3 % z dane môžete darovať aj Vedeckému brlohu na popularizáciu vedy pre deti.

Postup je úplne rovnaký ako pri darovaní 3 % z dane. Navyše predkladáte POVRDENIE o odpracovaní 40 hodín od príslušnej neziskovej organizácie.

AKO POUŽIJEME VAŠE DANE?

Vyrobíme ďalšie:

STOJÍME O VAŠU PODPORU.

Údaje o prijímateľovi, ktoré uvádzate v tlačivách:

  • Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie VEDECKÝ BRLOH
  • Sídlo: Kremnická 69, 04011 Košice
  • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 53001788
  • IBAN: SK63 0900 0000 0051 7666 4217
  • Právna forma: občianské združenie