fbpx
Vedecky brloh 2 % z dane

3 minútový návod, ako darovať 2 % z dane

Zamestnanci:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na Daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vypĺňte Tlačivo na poukázanie 2% (3%) z dane na rok 2021
  • Najneskôr do 30. 4. 2022 doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením od zamestnávateľa na Daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska (môžete aj poštou).

Prípadne nám môžete vyhlásenie a potvrdenie poslať:

  • emailom na vedeckybrloh@gmail.com (ako sken alebo fotografiu)
  • poštou na našu adresu: Vedecký brloh, o. z., Kremnická 69, 040 11 Košice.

Potrebné tlačivá vám na požiadanie pošleme emailom. Kontaktujte nás na vedeckybrloh@gmail.com

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín v roku 2021 ako dobrovoľník v akejkoľvek neziskovej organizácii, darovať nám môžete až 3 % z Vašich daní.

Údaje o prijímateľovi, ktoré uvádzate v tlačivách:

  • Obchodné meno alebo názov: Vedecký brloh, o. z.
  • Sídlo: Kremnická 69, 04011 Košice
  • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 53001788
  • Právna forma: občianské združenie
  • IBAN: SK63 0900 0000 0051 7666 4217