fbpx

Ďakujeme za dôveru a podporu organizáciám, ktoré podporili vznik našich videí, eventov a podcastov:

Slovenskej akadémií vied za sústavnú podporu od roku 2013.

Karpatskej nadácií za podporu vzniku nových videí pre školy a verejnosť.

Nadácii VSE za podprou vzniku 2. minisérie podcastov.

Tepelnému hospodárstvu Košice za podporu našej organizácie vo všetkých smeroch.

Nadácii Tesco za podporu našich podcastov Vedecké večerníčky.

Časopisu Quark za poskytnutie mediálnej podpory.

Kinu Úsmev za partnerstvo a poskytnutie vhodných priestorov pre naše podujatia.

Kúzelenej fyzike, Štátnej vedeckej knižnici Prešov a Ústavu experimentálnej fyziky SAV za dlhodobú spoluprácu.

… a v neposlednom rade všetkým našim lektorom, účinkujúcim, spolupracovníkom a dobrovoľníkom, bez ktorých by vedecké brlohy neboli…