fbpx

Ďakujeme za dôveru a podporu organizáciám, ktoré podporili vznik našich videí, eventov a podcastov:

Slovenskej akadémií vied za sústavnú podporu od roku 2013.

Karpatskej nadácií za podporu vzniku nových videí pre školy a verejnosť.

Tepelnému hospodárstvu Košice za podporu našej organizácie vo všetkých smeroch.

Nadácii Tesco za podporu našich podcastov Vedecké večerníčky.

Časopisu Quark za poskytnutie mediálnej podpory.

Kinu Úsmev za partnerstvo a poskytnutie vhodných priestorov pre naše podujatia.

Kúzelenej fyzike, Štátnej vedeckej knižnici Prešov a Ústavu experimentálnej fyziky SAV za dlhodobú spoluprácu.

… a v neposlednom rade všetkým našim lektorom, účinkujúcim, spolupracovníkom a dobrovoľníkom, bez ktorých by vedecké brlohy neboli…