fbpx
vedecky brloh martin kundrat

RNDr. Martin Kundrát, PhD. je prvým Slovákom, ktorý sa prebojoval medzi svetovú elitu paleontológov realizujúcich výskum v celosvetovom meradle. Medzi jeho objavy patrí sedem nových druhov dinosaurov. Najvzácnejším z nich je Aerotitan, ktorý bol jedným z najväčších pravekých lietajúcich tvorov. Publikuje v prestížnych vedeckých časopisoch, je autorom mnohých výskumných projektov a spolupracuje s najvýznamnejšími prírodovednými múzeami sveta.(zdroj: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14089/145539)

Po skončení UPJŠ v Košiciach pokračoval štúdiami v Prahe, Austrálii, Kanade a USA. Pôsobil na prestížnej švédskej univerzite v Uppsale, v tíme Centra evolučnej biológie. Zúčastnil sa na paleontologických expedíciách v Argentíne, Kanade, Mongolsku, USA, Číne, Iráne, či na Sibíri.

V súčasnosti pôsobí ako vedecký pracovník Centra interdisciplinárnych biovied PF UPJŠ, a je vedúcim historicky prvej slovenskej paleontologickej expedície v Iráne. Počas svojho pôsobenia v zahraničí organizoval expedície v Patagónii, na Sibíri, v Iráne a Číne. Docent Kundrát sa venuje štúdiu vývoja a evolúcii archosaurov. Do tejto skupiny diapsidných plazov patria dinosaury, vtáky, pterosaury, krokodíly a ich príbuzné formy. Vo svojom vedeckom bádaní sa zaoberá vznikom a adaptáciou znakov, ktoré zmenili plazy na vtáky. Išlo o jednu z najvýznamnejších udalostí v evolúcii stavovcov. Organizuje medzinárodné vedecké expedície vyhľadávajúce formy dinosaurov podobných vtákom. Patrí k priekopníkom vo využívaní metód počítačovej tomografie v paleobiológii. Je hosťujúcim spolupracovníkom Európskeho synchrotrónového centra v Grenobli, kde vyvíja nové metodiky neinvazívneho spôsobu štúdia fosílií. (zdroj: https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/veda-vyskum/iran2017/)

RTVS dokument – Gen.sk: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14089/145539)

Denník z výskumu v Iráne:                https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/veda-vyskum/iran2017/

Objav:                                                http://vedanadosah.cvtisr.sk/objav-ikonickeho-pravtaka-novy-druh-archaeopteryxa