fbpx

S RNDr. Margarétou Marcinčinovou z Ústavu biologických a ekologických vied UPJŠ o rastlinkách rastúcich v mestských sídliskách.

Bližšie sme sa pozreli na zaujímavý úkaz z pohľadu botanikov – lúku na kopci Hradová v severnej časti Košíc. Pripravili sme si aj experimenty, ktoré viete podľa nášho návodu reproduktovať aj doma 🙂

Pripravili sme aj pracovný list s praktickými pokusmi a úlohami, ktoré hravo zvládnete aj doma:

Tento Vedecký brloh sa uskutočnil vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou.