S RNDr. Margarétou Marcinčinovou z Ústavu biologických a ekologických vied UPJŠ o rastlinkách rastúcich v mestských sídliskách.

Bližšie sa pozrieme aj na zaujímavý úkaz z pohľadu botanikov – lúku na kopci Hradová v severnej časti Košíc.Pripravili sme si aj experimenty, ktoré viete podľa nášho návodu reproduktovať aj doma 🙂

Tento Vedecký brloh sa uskutoční vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou.

Premiéru sledujte na našich sociálnych sieťach:

Facebooku: https://www.facebook.com/events/1912983155535176/?active_tab=discussion

Youtube: https://youtu.be/kSufKNMFqdo

Leave a Reply