Category

Pripravujeme
S RNDr. Margarétou Marcinčinovou z Ústavu biologických a ekologických vied UPJŠ o rastlinkách rastúcich v mestských sídliskách. Bližšie sa pozrieme aj na zaujímavý úkaz z pohľadu botanikov – lúku na kopci Hradová v severnej časti Košíc.Pripravili sme si aj experimenty, ktoré viete podľa nášho návodu reproduktovať aj doma  Tento Vedecký brloh sa uskutoční vďaka podpore...
Read More