Tag

vedecke pokusy pre deti
Vedecké brlohy môžeme realizovať vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou. Viac sa o aktivitách Karpatskej nadácie a programe Škola budúcnosti dozviete na www.karpatskanadacia.sk.
Read More
vedecky brloh mozog
O tom, v čom sa líšia a v čom podobajú ľudské a potkanie mozgy naučila deti RNDr. Terézia Kisková PhD. z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Viac fotiek nájdete na facebooku Vedecký brloh.
Read More