Vedecké brlohy môžeme realizovať vďaka podpore Nadačného fondu Magenta Life spravovaného Karpatskou nadáciou.

Viac sa o aktivitách Karpatskej nadácie a programe Škola budúcnosti dozviete na www.karpatskanadacia.sk.